Afwijking verplicht aantal uren speciaal onderwijs, toestemming

Scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden afwijken van het minimaal of maximaal verplichte aantal lesuren. Daarbij gelden de volgende normen: Kinderen van 4 tot en met 12 jaar moeten in een tijdvak van acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen. Daarvan vallen in de eerste vier schooljaren ten minste 3520 uur onderwijs. In de laatste vier schooljaren is dat ten minste 3760 uur. Kinderen jonger dan 4 jaar volgen ten minste 880 uur onderwijs per schooljaar. Leerlingen ouder dan 12 jaar moeten ten minste 1000 uur onderwijs per schooljaar volgen. Voor het afwijken van deze normen heeft u toestemming nodig van de Inspectie van het Onderwijs.