Afwijking programma (voortgezet) speciaal onderwijs, toestemming

Scholen voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden toestemming krijgen om af te wijken van het programma voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend door het bevoegd gezag van de school (de gemeente respectievelijk het schoolbestuur) bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De toestemming kan ook voor een bepaald tijdvak gegeven worden.