Afwijkend samenwerkingsverband scholen primair onderwijs, instemming

Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs dienen aangesloten te zijn bij een samenwerkingsverband met één of meer basisscholen en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan ermee instemmen dat hiervan geen speciale school voor basisonderwijs deel uitmaakt en dat samenwerking met speciale scholen geen onderdeel is van de doelstellingen.