Afwijken van schoolplan voor bijzondere school voortgezet onderwijs, toestemming

Een bijzondere school voor het voortgezet onderwijs die niet uit de openbare kas wordt bekostigd en die bevoegd is om erkende diploma's uit te reiken, kan onder omstandigheden afwijken van de plicht om het schoolplan op te stellen volgens wettelijke voorschriften. Daarvoor dient toestemming te zijn verleend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een 'bijzondere school' is een school die in stand gehouden wordt door een rechtspersoon die niet is opgericht door een publiekrechtelijk orgaan.