Huishoudelijk afvalwater lozen, vrijstelling

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Lozing van huishoudelijk afvalwater

Wilt u uw afvalwater lozen op een beek, rivier, meer of in de grond? In principe is het verboden om buiten het riool afvalwater te lozen. Enkele woningen en andere gebouwen zijn (nog) niet op het riool aangesloten. Geldt dit bij u, dan kunt u bij de gemeente een ontheffing aanvragen op het lozingsverbod.

Het Besluit lozing afvalwater huishoudens is per 1 januari 2008 in werking getreden. Het bevat algemene regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. In het verleden was de regelgeving op dit gebied nogal onoverzichtelijk. De algemene regels die voor deze lozingen golden, waren verspreid over drie verschillende besluiten. Daarnaast was voor verschillende lozingen een vergunning of ontheffing van het waterschap of de gemeente vereist. Met het nieuwe besluit zijn alle regels voor afvalwaterlozingen door huishoudens samengebracht in één besluit. En voor die lozingen is geen vergunning of ontheffing meer vereist.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Waterschap de Dommel via www.dommel.nl

lozing van bedrijfsafvalwater

Voor de lozing van bedrijfsafvalwater op de riolering of in de bodem geldt het Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer. Voor een check en voor het indienen van een melding Activiteitenbesluit kunt u terecht op aim.vrom.nl. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater is een watervergunning van de waterkwaliteitsbeheerder nodig. In de meeste gevallen is dat het Waterschap. Voor meer informatie over het aanvragen van de watervergunning kijkt u op www.dommel.nl

Wilt u buiten het riool huishoudelijk afvalwater lozen, bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond? Dit is in principe verboden zonder dat u een watervergunning hebt. Is uw woning of ander gebouw (nog) niet aangesloten op het riool, dan kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio.

Regenwater wordt niet gezien als afvalwater. Als het kan, moet u regenwater lozen op oppervlaktewater, bijvoorbeeld in een sloot of vijver.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Voor het aanvragen van een watervergunning kunt u bij de gemeente of het waterschap terecht.

De watervergunning vraagt u aan via het omgevingsloket online.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Raadpleeg hier de informatie over lozing van huishoudelijk afvalwater.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt het waterschap/hoogheemraadschap of u vrijstelling nodig hebt. Daarna vraagt u zo nodig de vrijstelling aan. Geef hierbij aan hoe u uw huishoudelijk afvalwater wilt lozen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden