Afvalwater van bedrijf lozen op riolering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor dit product zijn geen gemeentelijke legeskosten verschuldigd. Vraag bij de waterkwaliteitsbeheerder na of daar kosten zijn verbonden aan een vergunning of melding.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Voor de omgevingsvergunning:www.omgevingsloket.nl

Voor het Activiteitenbesluit: http://www.aimonline.nl

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Doe de melding of vraag de vergunning aan via AIM. Geef hierbij de volgende informatie:

  • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een milieuvergunning, omgevingsvergunning, watervergunning)
  • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt)
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden