Afvalwater van bedrijf lozen op riolering

Wat is het?

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel dient u in de meeste gevallen aan algemene regels te voldoen (Activiteitenbesluit, Besluit landbouw). In speciale gevallen heeft u een vergunning nodig (omgevingsvergunning). De gemeente kan het waterschap om advies vragen. Ook kunnen controleurs van het Waterschap namens de gemeente toezicht uitvoeren op de naleving van lozingsvoorschriften.

Kosten

Voor dit product zijn geen gemeentelijke legeskosten verschuldigd. Vraag bij de waterkwaliteitsbeheerder na of daar kosten zijn verbonden aan een vergunning of melding.

Formulieren

Voor de omgevingsvergunning:www.omgevingsloket.nl

Voor het Activiteitenbesluit: http://aim.vrom.nl

 

Wat moet ik doen?

Doe de melding of vraag de vergunning aan via AIM. Geef hierbij de volgende informatie:

  • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een milieuvergunning, omgevingsvergunning, watervergunning)
  • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt)

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden