Afval, huishoudelijk afval

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt uw huishoudelijk afval om de week aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde afvalbak of op ieder moment deponeren in de verzamelcontainers nabij uw woning. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u doorgaans het afval te scheiden. Vandaar dat u groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in een andere bak deponeert dan het overige zogenaamde restafval.
 

In Valkenswaard wordt het (gescheiden) huisvuil eenmaal per week ingezameld door CURE. De ene week de grijze container voor restafval, de andere week de groene container voor GFT-afval. De afvalbak mag alleen op de ophaaldag worden aangeboden, tijdig, zo dicht mogelijk bij de rijbaan en met de wielen naar de straatzijde. De inzameling start om 07.00 uur.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

Onder juiste wijze wordt verstaan:

  1. Het afval is gescheiden naar soort.
  2. De afvalcontainer is niet overbeladen.

 

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Met alle vragen over de inzameling van huisvuil, het ruilen van een container of emmertje, aanvragen voor een grijze of groene container en milieuboxen door nieuwe inwoners en meldingen over defecte containers kunt u terecht bij CURE, tel. 040-2932377, maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur. U belt dit nummer als:

  • uw afvalcontainer niet is geleegd
  • uw afvalcontainer gerepareerd moet worden
  • u een extra afvalcontainer wilt
  • uw afvalcontainer gestolen is.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Indien u nog geen afvalbakken heeft, kunt u deze bij CURE aanvragen.

 

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden