Afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio's voortgezet onderwijs 2008-2011, subsidie

Regionale platforms in risicoregio's kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van meerjarige projecten om het tekort aan onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs terug te dringen. Per risicoregio wordt slechts éénmaal een projectsubsidie verleend.