Afgezette gebieden betreden, ontheffing

Wat is het?

Het is verboden een gebied in te gaan dat door de gemeente is afgezet. Wilt u dit toch? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

Formulieren

De ontheffing kan aangevraagd worden via de Snelbalie Vergunningen.

Wat heb ik nodig?

Uw geldige identiteitsbewijs, zoals een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of identiteitsbewijs voor vreemdelingen. Geef ook de volgende informatie:

  • waarom u het gebied wilt ingaan
  • de datum en het tijdstip waarop u het gebied in wilt
  • in welke periode u de ontheffing wilt gebruiken
  • namen van de personen die het gebied in willen

Wat moet ik doen?

Via de Snelbalie vergunningen kunt u de ontheffing aanvragen.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het gebied wilt ingaan
  • de datum en het tijdstip waarop u het gebied in wilt
  • in welke periode u de ontheffing wilt gebruiken
  • namen van de personen die het gebied in willen

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden