Aanvullende bekostiging (bijzondere) groei basisscholen

Een basisschool kan van de overheid aanvullende bekostiging krijgen (dat wil zeggen: geld voor een ruimere personeelsbezetting), als het aantal leerlingen van de school (fors) is toegenomen. Deze aanvullende bekostiging wordt toegekend als het aantal leerlingen ten minste dertien leerlingen hoger is dan 103% van het aantal leerlingen op de 'reguliere teldatum' van het voorgaande schooljaar (meestal 1 oktober). Aanvullende bekostiging wordt slechts toegekend voor één schooljaar en eindigt dus op 31 juli. Voor extreme groei na 31 maart van het schooljaar (bijvoorbeeld bij oplevering van een nieuwbouwwijk) kan een basisschool uiterlijk tot en met 31 mei aanspraak maken op aanvullende bekostiging bij bijzondere groei. De basisschool heeft recht op deze formatie indien het aantal leerlingen van 1 april tot en met 31 mei is toegenomen met minimaal 26 leerlingen ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 april. Het recht op aanvullende bekostiging wordt niet in alle gevallen beoordeeld per school, maar 'op bestuursniveau'. Besturen die meerdere scholen onder zich hebben zullen toename van het aantal leerlingen over de hele linie moeten kunnen laten zien. Dit geldt voor zowel reguliere groei als voor bijzondere groei.