Aanstelling of aangesteld houden zetboer, goedkeuring

Als u als eigenaar of rechthebbende een zetboer wilt aanstellen heeft u daarvoor goedkeuring nodig van de grondkamer. Een zetboer is volgens de wet degene, aan wie de exploitatie van een hoeve of los land door de eigenaar of rechthebbende is overgedragen. De zetboer heeft een belangrijke invloed op de leiding van het bedrijf en ontvangt als tegenprestatie een vergoeding.