Aanbestedingsprocedures schoolboeken - regeling proceskosten en schadevergoeding

Vanaf het schooljaar 2009_2010 moeten scholen in het bekostigd voortgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra voor het voorbereidend beroepsonderwijs hun leerlingen gratis schoolboeken ter beschikking stellen. Gezien de waarde van de contracten moeten scholen deze aanbesteden. Dit is voor de meeste scholen nieuw. Daarom heeft het kabinet toegezegd dat scholen een aanvraag kunnen indienen voor vergoeding van advocaat- en proceskosten in verband met eventuele juridische procedures als gevolg van aanbestedingen.