Spreekuur wethouders

Wilt u een wethouder persoonlijk spreken, maak dan tijdig een afspraak voor het spreekuur. Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 040-208 34 44 (vragen naar het bestuurssecretariaat).

Wethouder M. Wijnen gaat over:

 • onderwijs
 • wijkgericht werken (aansturen werk wijkcoördinatoren; uitvoering leefomgeving = openbare werken)
 • zorg & welzijn
 • toerisme & recreatie
 • infobeleid & infobeheer
 • vergunningverlening
 • verkeer
 • cultuur
 • visievorming.

Wethouder E. Buiter gaat over:

 • economische zaken
 • volkshuisvesting
 • sociale zaken
 • pacht- & grondzaken (inclusief grondbeleid)
 • ruimtelijke ordening.

Wethouder M. Bax gaat over:

 • openbare werken
 • monumentenzorg
 • personeel & organisatie
 • financiën
 • sport
 • eigendommen.
 •