Spreekuur wethouders

Wilt u een wethouder persoonlijk spreken, maak dan tijdig een afspraak voor het spreekuur. Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 040-208 34 44 (vragen naar het bestuurssecretariaat).

Wethouder M. Wijnen gaat over:

 • verkeer
 • ruimtelijke ordening
 • volkshuisvesting
 • beheer openbare ruimte
 • onderwijs
 • Projecten:
  1. Groote Heide
  2. Bereikbaar Valkenswaard
  3. Lage Heide woningbouw

Wethouder E. Buiter gaat over:

 • economische zaken (incl. centrummanagement)
 • werk & inkomen
 • grondzaken (incl. pacht)
 • sport
 • juridische zaken
 • Projecten:
  1. BC Hofnar
  2. Kloosterpark

Wethouder M. Bax gaat over:

 • financiën
 • eigendommen
 • informatie & automatisering
 • personeel & organisatie
 • milieu
 • Projecten:
  1. Dommelkwartier
  2. Dommelen-Zuid (verkeer)
  3. Masterplan Centrum
  4. BC Sport

Wethouder H. Tindemans gaat over:

 • zorg en Welzijn
 • cultuur
 • wijkgericht werken
 • toerisme & recreatie (incl. evenementen)
 • natuurbeleid
 • vergunningen
 • dienstverlening
 • monumentenzorg