Portefeuilleverdeling B&W

college buiten - fotograaf Heidi Wils
Van links naar rechts: wethouder M. Bax, wethouder M. Wijnen, wethouder E. Buiter en burgemeester A. Ederveen
Fotograaf: Heidi Wils

 

In het college van burgemeester en wethouders geldt de volgende portefeuilleverdeling:

burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen:
openbare orde en veiligheid, portefeuille-overstijgende handhavingscoördinatie, integraal veiligheidsbeleid, voorlichting, bestuurlijke aangelegenheden, bestuurlijke vernieuwing, intergemeentelijke samenwerking, representatie en jumelage, strategische positionering van Valkenswaard

wethouder M.T.G.M. Wijnen:
onderwijs, wijkgericht werken*, zorg & welzijn, toerisme & recreatie, infobeleid & infobeheer, vergunningverlening, verkeer, cultuur, visievorming

* aansturen werk wijkcoördinatoren; uitvoering leefomgeving = openbare werken

wethouder E.H. Buiter:
economische zaken, volkshuisvesting, sociale zaken, pacht- & grondzaken**, ruimtelijke ordening

** inclusief grondbeleid

wethouder M.J.A. Bax:
openbare werken, monumentenzorg, personeel & organisatie, financiën, sport, eigendommen