Portefeuilleverdeling B&W

Burgemeester Ederveen

Openbare orde en veiligheid, Portefeuille-overstijgende handhavingscoördinatie, Integraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Bestuurlijke aangelegenheden, Bestuurlijke vernieuwing, Intergemeentelijke samenwerking, Representatie en jumelage, Strategische positionering, Centrumfunctie van Valkenswaard

Wethouder Bax

Financiën, Eigendommen, Informatie & Automatisering, P & O, Milieu

Projecten: Dommelkwartier, Dommelen-zuid (verkeer), Masterplan Centrum, BC Sport

Wethouder Tindemans

Zorg en Welzijn, Cultuur, Wijkgericht werken, Toerisme & Recreatie (incl. Evenementen), Natuurbeleid, Vergunningen, Dienstverlening, Monumentenzorg

Wethouder Wijnen

Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Beheer Openbare Ruimte, Onderwijs

Projecten: Groote Heide, Bereikbaar Valkenswaard, Lage Heide woningbouw

Wethouder Buiter

Economische Zaken (incl. Centrummanagement), Werk & inkomen, Grondzaken (inclusief pacht), Sport, Juridische Zaken

Projecten: BC Hofnar, Kloosterpark

Onderlinge plaatsvervanging bij afwezigheid

  • Wethouder Bax vervangt wethouder Buiter
  • Wethouder Tindemans vervangt wethouder Bax
  • Wethouder Wijnen vervangt wethouder Tindemans
  • Wethouder Buiter vervangt wethouder Wijnen

Vervanging bij verhindering/onstentenis burgemeester (Art.77 GW) c.q. het loco-burgemeesterschap

  1. Wethouder Wijnen
  2. Wethouder Bax
  3. Wethoude Buiter
  4. Wethouder Tindemans