Nevenfuncties burgemeester en wethouders

ederveen-300-hw-klein

Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen

040-2083452
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten*
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Lid dagelijks bestuur GR-A2 (Valkenswaard/Heeze-Leende / Cranendonck) 0 wisselend
Lid dagelijks bestuur en lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant ZuidOost: plaatsvervangend voorzitter en portefeuillehouder RAV/GHOR/grensoverschrijdende samenwerking 0 wisselend
Lid bestuurlijke adviescommissie GHOR-Nederland 0 wisselend
Vice-voorzitter Driehoek Dommelstroom  0 wisselend
Lid Regionaal College Zuidoost Brabant: vice-voorzitter stuurgroep RIEC/integrale overheidshandhaving 0 wisselend
Lid comité van aanbeveling Phil Fonds Valkenswaard 0 wisselend
Lid comité van aanbeveling Internationaal Vogelverschrikkerfestival Valkenswaard 0 wisselend
Jurylid ‘gedachtengoed’ jaarlijks landelijk Professor Steenkamp-debattoernooi 0 wisselend
Trainer Eduardo Frei Stichting (internationale politiek-bestuurlijke vorming) en Steenkampinstituut (bestuurlijke en politieke vaardigheden) 0 wisselend
Vice-voorzitter CDA-bestuurdersvereniging Brabant én landelijk (en als zodanig plv. lid CDA-partijbestuur) 0 wisselend
Lid VNG commissie Bestuur en Veiligheid 0 wisselend

 * inkomsten worden gestort in de gemeentekas

wethouder

Wethouder M.T.G.M. Wijnen

040-2083468
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten*
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Bestuurder bij de coöperatie Bovendommel 0 50 uur
Begeleider gehandicapt zwemmen 50 uur
Lid algemeen bestuur A2 0 10 uur
Lid stuurgroep N69 0 50 uur
Voorzitter werkgroep Gebiedsimpuls N69 0 50 uur
Medevoorzitter bestuurlijk overleg Groote Heide 0 20 uur
Voorzitter bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls N69 0 40 uur

* inkomsten worden gestort in de gemeentekas

wethouder buiter

Wethouder E.H. Buiter

040-2083468
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten*
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Lid Algemeen Bestuur GRWRE (Ergon) 0 20 tot 40 uur
Lid Algemeen Bestuur GR A2 0 20 tot 40 uur
Lid Algemeen Bestuur CURE 0 20 tot 40 uur
(naar verwachting)

Overzicht overige nevenfuncties

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten*
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Secretaris/Penningmeester Stichting The Media Workshop
(productie van audioproducties w.o. commercials)
Onbezoldigd 10-20 uur
Maker van muziekprogramma’s voor radio (o.a. Lokale omroep Valkenswaard) Onbezoldigd Ca. 250 uur

* inkomsten worden gestort in de gemeentekas

wethouder bax

Wethouder M.J.A. Bax

040-2083468
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten*
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
DB GR Cure 0 40 uur
DB GR A2 0 50 uur
AB GR.  Omgevings Dienst zuid-oost Brabant 0 50 uur

Overzicht overige nevenfuncties

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten*
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Bestuurder Bax beheer bv 0 1 uur
Bestuurder Stal bax bv 0 1 uur

* inkomsten worden gestort in de gemeentekas

Wethouder H.G. Tindemans-van Tent

040-2083468 
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten*
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
AB GGD 0 wisselend
DD GGD 0 wisselend
Lid financiële commissie GGD 0 wisselend
AB A2 0 wisselend
Bestuurlijk overleg Bibliotheek De Kempen 0 wisselend
Portefeuillehoudersoverleg Beschermd Wonen 0 wisselend
Stuurgroep Jeugd + Portefeuillehoudersoverleg Jeugd 0 wisselend
Werkplaats Vitale Samenleving 0 wisselend
Koplopersgroep Kindermishandeling 0 wisselend

Overzicht overige nevenfuncties

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten*
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Penningmeester Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) 0 100 uur
Bestuurslid naturistenvereniging De Peelrand-Zeeland 0 100 uur

* inkomsten worden gestort in de gemeentekas