B&W besluitenlijst 2012 09 20

Co creatie ontwikkelprogramma

Instemmen met het bestemmen van de gevraagde middelen voor het uitvoeren van de communicatiestrategie voor het ontwikkelprogramma
Akkoord.

Agenda bestuurlijke voorstellen

De (geactualiseerde) agenda bestuurlijke voorstellen 2012 en 2013 voor kennisneming aan te nemen.
De agenda aan het presidium (d.d. 24 september) aan te bieden.
De herziene concept-raadsbrief 'agenda bestuurlijke voorstellen' - voortschrijdende jaarplanning - aan het presidium aan te bieden.
Akkoord.