B&W besluitenlijst 2012 08 14

Toekenning status inzake project "achterblijvende gemeenten kinderopvang" van inspectie van het onderwijs

  • Kennis te nemen van de A Status voor het project achterblijvende gemeente kinderopvang;
  • de gemeenteraad in kennis stellen van de verkrijging van de A Status.

Akkoord.

Besluitenlijst b&w-vergadering 07-08-2012

Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 07-08-2012.
Akkoord.

Overdracht woonwagenlocaties

Instemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel (inclusief kredietaanvraag) en het "Visiedocument woonwagenlocaties in Valkenswaard" naar de gemeenteraad.
Akkoord.

Beleidskader Evenementen

  • In te stemmen met het beleidskader evenementen 2013-2017: 'Op weg naar een Veelzijdig Evenementenaanbod';
  • de ingebrachte zienswijzen n.a.v. het concept beleid ongegrond te verklaren, c.q. het beleidskader niet aan te passen;
  • de raad voorstellen het Beleidskader Evenementen 2013 -2017 vast te stellen.

Akkoord.

Winkeltijdenwet, koopzondag

Naar aanleiding van verzoek van Sfeerhaarden De Kempen VOF, De Vest 50, op basis van de door uw college vastgestelde 'aanwijzingsregeling koopzondagen', 9 september en 7, 14 en 28 oktober 2012 als 'koopzondag' voor deelgebied 2 (industrieterrein Schaapsloop) aan te wijzen.
Akkoord.

Verordening Kinderparticipatie

  • Instemmen met de Verordening Kinderparticipatie;
  • ingangsdatum 1 oktober 2012.

Akkoord.