B&W besluitenlijst 2012 06 28

Beantwoording artikel 41 vragen fractie H&G inzake project Grenscorridor N69

Instemmen met brief, waarin antwoord wordt gegeven op de artikel 41 vragen van de H&G fractie van 7 juni 2012.
Akkoord.

Intrekking horecavergunning Ekskuus (XQS4YOU).

Het college voor te stellen de aan AV Horeca Totaal B.V. verleende Drank- en Horecawetvergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf in de inrichting aan de Dommelseweg 2 (Ekskuus, inmiddels bekend als XQS4YOU) in te trekken.
Akkoord.