B&W besluitenlijst 2012 06 27

Ontheffingsbeleid sluitingstijden horeca

Verlengen voor de periode van een half jaar van het ontheffingenbeleid sluitingstijden 'Verruiming openingstijden horecabedrijven 2011'.

  1. Gelet op de gevraagde en ontvangen reacties van alle gemeenteraadsfracties en de op eigen initiatief toegezonden reactie v.d. bewonersvereniging Centrumbelangen, het advies van B&W om de proef met de verruiming v.d. horecasluitingstijden te verlengen met één jaar niet over te nemen maar deze periode te verlengen met 7 maanden tot 1 februari 2013;
  2. B&W te adviseren om de nog voorgenomen acties en maatregelen vanuit de KVU-matrix in overleg met de horeca extra voortvarend ter hand te nemen;
  3. B&W te verzoeken om een extra evaluatie eind dit jaar vanuit de gemeente v.d. effecten v.d. maatregelen uit het KVU, en deze voorzien van hun advies v.w.b. de verruiming v.d. horecasluitingstijden uiterlijk 2 januari 2013 aan mij ter kennis te brengen;
  4. de politie VAW te verzoeken om een feitelijk overzicht van politionele incidentgegevens omtrent de verlenging sluitingstijd in de horeca vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012, en dit uiterlijk 9 januari 2013 aan mij ter kennis te brengen.