B&W besluitenlijst 2012 06 20

Tekenen Samenwerkingsovereenkomst Streekontwikkeling Boven Dommel

Op grond van artikel 171 Gemeentewet, portefeuillehouder M. Wijnen aanwijzen om de Samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
Akkoord.