B&W besluitenlijst 2013 01 25

Ontheffingenbeleid sluitingstijden horeca

  1. Het ontheffingenbeleid sluitingstijden te wijzigen door vaststelling van de beleidsregel 'Verruiming openingstijden horecabedrijven 2013' onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel 'Verruiming openingstijden horecabedrijven 2011';
  2. voor de periode 1 februari 2013 t/m 31 januari 2017 ontheffing van het sluitingsuur te verlenen aan de op de lijst vermelde horecaondernemers.

Akkoord.