B&W besluitenlijst 2012 12 12

Tekenen huurovereenkomst genot van visrecht met Hengelsportvereniging Venbergen

Op grond van artikel 171 Gemeentewet, portefeuillehouder M. Bax aanwijzen om de huurovereenkomst te tekenen.
Akkoord met ondertekening op
14-12-2012.