B&W besluitenlijst 2012 12 06

Bezwaarschrift sluiting horeca-inrichting aan de Molenstraat (Ditisit)

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie ongegrond verklaren, het bestreden besluit in stand laten en het verzoek om vergoeding van de kosten van de procedure afwijzen.
Akkoord.

Bezwaarschriften van hockeyvereniging HOD gericht tegen preventieve last onder dwangsom en de invordering van verbeurde dwangsommen

De bezwaarschriften overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie ongegrond verklaren en de bestreden besluiten in stand laten.
Akkoord.