B&W besluitenlijst 2012 11 23

Notitie naar aanleiding van het Fakton-rapport

Instemmen met het doorgeleiden van bijgaande notitie naar aanleiding van het Fakton-rapport naar de raadsleden.
Akkoord.