B&W besluitenlijst 2012 10 31

Programmaplan N69

  1. Programmaplan N69, bestuursopdracht, inclusief organisatiekosten voor het programmamanagement vaststellen;
  2. bijbehorend raadsvoorstel voor het vaststellen en beschikbaar stellen van het krediet, via de griffier, doorgeleiden naar de raad van november 2012.

Akkoord.