B&W besluitenlijst 2012 02 28

Besluitenlijsten b&w-vergadering 14-02-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 14-02-2012.
Akkoord.

 

Recreatiepark Lage Heide

 • De mogelijkheid voor het ontwikkelen van een recreatiepark op de gronden gereserveerd voor bedrijventerrein Lage Heide nader te onderzoeken;
 • in te stemmen met het stappenplan;
 • de raad, de wijkraad Dommelen en Latoures informeren.

Akkoord.

 

Standaard huurovereenkomst snippergroen 2012
Besluiten om de tekst voor de overeenkomst huur snippergroen 2012 als standaard vast te stellen.
Akkoord

 

Wijziging evenementenbeleid
De raad voor te stellen:

 1. in te stemmen met de volgende beleidswijzigingen
  • het verbieden van een specifiek evenement in de categorie 2 of 3 op de locatie Markt, te weten evenementen op het gebied van dance, house, terror, hardcore etc.;
  • mogelijk maken van evenementen in de categorie 2 en 3, in het buitengebied;
  • in te stemmen met het toestaan van enkel één evenement in de categorie 2 of 3 in het buitengebied in 2012;
  • randvoorwaarden voor geschikte locaties in het buitengebied voor evenementen in de categorie 2 of 3 vast te stellen.
 2. het raadsbesluit te ondertekenen.

Akkoord.

 

Het kruispunt Kardinaal De Jongstraat-Kerkhofstraat-Nieuwe Waalreseweg verkeersveiliger maken

 • Het kruispunt Kardinaal De Jongstraat-Kerkhofstraat-Nieuwe Waalreseweg wijzigen in een rotonde;
 • de aanleg van de rotonde combineren met de rioolwerkzaamheden aan het kruispunt;
 • de raad verzoeken om de 'behoedszaamheidsreserve' te laten vrijvallen en herbestemmen;

Akkoord.

 

Herstel motivering bestemmingsplan "Lage Heideweg"
De gemeenteraad wordt voorgesteld om na tussenkomst door de raadsgriffier, in te stemmen met conceptbrief aan de Afdelings bestuursrechtspraak aan de Raad van State.
Akkoord.

 

Verlengen overeenkomst Wecycle
De overeenkomst voor het innemen, de verwerking en het opslaan van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) op gemeentelijke innamevoorzieningen met Wecycle te verlengen.
Akkoord.

 

Aanbesteden nota accommodatiebeleid Valkenswaard

 • Kennisnamen van de nota accommodatiebeleid Valkenswaard inclusief errata;
 • het accommodatiebeleid als input meenemen in de integrale bezuinigingsdiscussie omtrent de Nota Kaders;
 • de raad uit te nodigen een standpunt in te nemen over de stelling dat maatschappelijk vastgoed moet leiden tot voorstellen waarbij een structurele bezuiniging gerealiseerd wordt die bijdraagt aan de meerjaren bezuinigingstaakstelling.

Akkoord.