B&W besluitenlijst 2011 12 21

Raadsopdracht nota Cultuurbeleid
Instemmen met het doorgeleiden van de raadsopdracht nota Cultuurbeleid naar de gemeenteraad.
Akkoord.