B&W besluitenlijst 2011 12 15

Instemmen met het Regionaal Convenant Arbeidsmarkt Zuidoost Brabant 2020

  • Akkoord gaan met Regionaal Convenant Arbeidsmarkt Zuidoost Brabant 2020;
  • ondertekening convenant door portefeuillehouder Werk & Inkomen.

Akkoord.