B&W besluitenlijst 2011 07 05

Kunstproject Wandelroute Valkerij en Sigarenmakerij
Instemmen met het voorstel om een bedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van cofinanciering van het kunstproject Wandelroute Valkerij en Sigarenmakerij.
Akkoord.

 

Vaststellen verstrekte subsidies Boodschappenmand

  • De subsidie van € 10.000,- die is verstrekt op grond van het amendement gemeenteraad 29 oktober 2008 vast te stellen;
  • de subsidie van € 5.000,- die is verstrekt op grond van het collegebesluit voor de huisvestingslasten vast te stellen.

Akkoord.

 

Motie Raadsvergadering
29-06-2011

Omschrijving motie:
BP Kerkakkerstraat; maatregelen treffen verkeerssituatie.
De motie wordt in die zin overgenomen dat de verkeerscommissie wordt gevraagd of maatregelen noodzakelijk zijn. Zo ja, vindt uitvoering na realisatie project plaats.

 

Verjaring
Instemmen met de verjaring van een perceel grond, grenzend aan het Genovevadal 2 en meewerken aan een notariële akte van verjaring.
Akkoord .

 

Concept verordening leerlingenvervoer gemeente Valkenswaard 2011 en verder, met bijbehorende toelichting

  • Instemmen met concept "Verordening leerlingenvervoer gemeente Valkenswaard 2011 en verder" inclusief bijbehorende toelichting;
  • deze concept verordening inclusief toelichting voor inspraak vrijgeven.

Akkoord.