B&W besluitenlijst 2011 06 29

Uitwerking bezuinigingsopdracht GGD Brabant-Zuidoost
In te stemmen met:

  • de bezuinigingsnotitie van de GGD Brabant-Zuidoost 2012 en verder;
  • het Bestuur van de GGD in de reactie verzoeken om toezending van de managementrapportages aan leden van het Algemeen Bestuur GGD.

Akkoord.