B&W besluitenlijst 2011 06 06

Ontwerpbegroting 2012/ meerjarenraming 2013-2015
Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost stelt onder andere dat de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden om hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren: de ontwerpbegroting 2012/ meerjarenraming 2013-2015.
U wordt verzocht:

  • kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2012/ meerjarenraming 2013-2015 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en desgewenst uw zienswijze kenbaar te maken;
  • de ontwerpbegroting 2012/ meerjarenraming 2013-2015 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad en haar in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken.

Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 24 juni kenbaar gemaakt worden. Definitieve vaststelling van de begroting 2012 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2011.
Akkoord.