B&W besluitenlijst 2011 02 24

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging, gelegen aan de Vilderwei 1

  1. Door af te wijken van het bestemmingsplan realisatie van het bouwplan mogelijk te maken.
  2. Afwijkingen van het bestemmingsplan voor wat betreft; de minimum afstand tot zijdelijkngse perceelsgrens en de goothoogte.

 

  1. Externe toets laten uitvoeren op de juridische houdbaarheid van het ambtelijk advies.
  2. Beslissing op de vergunningaanvraag te verdagen.