B&W besluitenlijst 2010 10 26

Opzeggen huurovereenkomst gemeentelijk opslagterrein Dragonder 14

  1. Instemmen met het opzeggen van de huurovereenkomst met betrekking tot het ongebouwd terrein aan de Dragonder 14 te Valkenswaard, dat ingericht is als gemeentelijk opslagterrein;
  2. instemmen met het inrichten van een gemeentelijk opslagterrein voor bouwmaterialen, zijnde niet verontreinigd en geen grond, op een gedeelte van het gemeentelijk sportpark aan de Pastoor Heerkensdreef.

Akkoord.

 

Brief aan de raad over aanbesteding Hulp bij het Huishouden
Kennis nemen van de raadsinformatie over de aanbesteding Hulp bij het Huishouden en de raad per brief informeren over de keuze voor de alternatieve manier van aanbesteden en het treffen van een voorlopige voorziening met de huidige aanbieders.
Akkoord.

 

Weigering kapvergunning aan de Lage Akkers 2
De gevraagde vergunning voor het vellen van een eik, staande voor de woning aan de Lage Akkers 2, te weigeren.
Akkoord.

 

Vaststellen Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder
Vaststellen notitie Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder en de raad per brief informeren over het vaststellen van notitie Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder.
Insprekers per brief informeren.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing registratie gastouderopvang
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.
Akkoord.

 

Overboeken degeneratiekosten glasvezelnetwerk naar voorziening wegen
Vanuit het project glasvezelnetwerk te Valkenswaard €  50.000,- toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud wegen. Straatwerk ondergaat kwaliteitsvermindering door werkzaamheden project glasvezelnet.
Akkoord.

 

Bestemmingsplan Klappermanstraat 26
Instemmen met anterieure overeenkomst project Klappermanstraat 26.
Akkoord.

 

Wachtlijst bouwgrondgegadigden
De wachtlijst voor bouwgrondgegadigden wordt niet met onmiddellijke ingang opgeheven.
Akkoord.