B&W besluitenlijst 2010 08 31

Aanvullende subsidie Historisch Genootschap Valkenswaard
Het verzoek om aanvullende subsidie afwijzen op grond van artikel 4:25 Awb.
Akkoord.

 

Beslissing op bezwaarschrift met betrekking tot Zeelberg 33a
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit van 25 juni 2010 in stand laten.
Akkoord.

 

Brandbeveiligings-verordening gemeente Valkenswaard 2010
Vaststellen van de brandbeveiligingsverordening 2010 voor de gemeente Valkenswaard en intrekken van de brandbeveiligingsverordening zoals vastgesteld op 28 mei 2009.
Akkoord.

 

Uitkomsten en advies n.a.v. fietsparkeeronderzoek centrum Valkenswaard

  1. Kennis nemen van de uitkomsten van het "Fietsparkeeronderzoek Valkenswaard";
  2. kennis nemen van de rapportages van Lock 'n' Go;
  3. instemmen met een intern financieel / haalbaarheidsonderzoek voor de verplaatsing van de huidige bewaakte fietsenstalling naar een locatie op de Corridor
  4. instemmen met de aanduiding van de "grijze" strook als fietsparkeerstrook voor een proefperiode van 1 jaar.

Akkoord.

 

Vragen VBDBPUUR inzake plaatsen drie nieuwe zendmasten
De beantwoording van de vragen, welke op grond van artikel 41 tweede lid RvO zijn gesteld, door tussenkomst van de griffier te laten plaatsvinden middels het versturen van een brief.
Akkoord.