B&W besluitenlijst 2010 06 08

Wmo uitgaven voorzieningen 1e kwartaal 2010

  1. Kennis te nemen van de rapportage 'Wmo uitgaven voorzieningen 1e kwartaal 2010';
  2. kwartaalrapportage ter kennisneming aanbieden aan de raad.

Akkoord.

 

Winkeltijdenwet, koopzondag
Naar aanleiding van verzoek van bouwmarkt Karwei (RAB Retail B.v.), op basis van de vastgestelde 'aanwijzingsregeling koopzondagen', 25 juli 2010 als 'koopzondag' voor deelgebied 2 (industrieterrein Schaapsloop 1 en 2) aan te wijzen.

Akkoord.

 

Vaststelling gebruikstarieven sportaccommodaties 2010-2011
In te stemmen met het aanpassen van de tarieven voor het in gebruik geven van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, inclusief de entreegelden voor zwembad De Wedert, voor het seizoen 2010 - 2011 met de CBS- consumentenprijsindex van 1,1 % ten opzichte van de tarieven 2009-2010 en de raad hierover nader te informeren.
Akkoord.

 

Pachtprijzenbesluit 2009
Het toegestane veranderpercentage van 31% met daarbij het toegestane maximum per hectare bij alle reguliere pachtovereenkomsten toepassen.
Akkoord.