B&W besluitenlijst 2010 04 20

Vaststellen Portefeuilleverdeling college
Vaststellen portefeuilleverdeling college.
Akkoord.