B&W besluitenlijst 2010 03 23

Lidmaatschap Divosa Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)
Lidmaatschap Divosa wijzigen, dit betekent:
Het Samenwerkingsverband werk en inkomen als lid aanmelden.
Bestaand lidmaatschap Valkenswaard en Cranendonck opzeggen.
Kosten contributie verdelen onder de A2 gemeente op basis inwoner aantal.
Akkoord.

 

CMD Verordening 2010 - 2011
De raad, door tussenkomst van de raadsgriffier, de "Verordening regelende de financiële verhoudingen tussen het Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen" voor het cursusjaar 2010 - 2011, ter vaststelling aanbieden.
Akkoord.

 

Beslissing op bezwaar mbt dakkapel Nieuwstraat 43
Het bezwaar, gericht tegen ons besluit van 22 december 2009, ongegrond verklaren en het besluit tot afwijzing van het verzoek om handhaving van 22 december 2009 in stand laten.
Akkoord.

 

Verkeersbesluit
Tot het instellen van een 60 km/h zone op de Peedijk en het gedeelte van de Bruggerdijk dat buiten de komgrens ligt.
Akkoord.

 

Verblijfsrecreatieve voorziening Kapellerpad 15
Vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO verlenen voor vestiging van een verblijfsrecreatieve voorziening aan het Kapellerpad 15 te Borkel en Schaft.
Akkoord.

 

Aanwijzing 'koopzondagen' 2010 Van Linschotenstraat
Naar aanleiding van verzoek van de Boerenbond, Van Linschotenstraat 16, op basis van de vastgestelde aanwijzingsregeling, voor het jaar 2010, 13 mei (hemelvaartsdag) als 'koopzondag' voor deelgebied 3 (industrieterrein Van Linschotenstraat) aan te wijzen.
Akkoord.

 

Beantwoording art. 41 vragen
De beantwoording van diverse vragen van de PvdA op basis van art. 41, door tussenkomst van de griffier, te laten plaatsvinden.
Akkoord.

 

Budget tussentijdse verkiezingen Tweede Kamer
Voor de tussentijdse verkiezing van de leden van de Tweede kamer op 9 juni 2010 een budget ter beschikking te stellen.
Akkoord.