B&W besluitenlijst 2010 02 02

Moties raadsvergadering 28-01-2010

Motie 1
Gedane toezeggingen m.b.t. de Stokerwei 2 indien nodig planmatig bestemmen en uitvoeren.

Motie 2
De raad spreekt afkeuring uit over de wijze waarop het college het dossier Kluizerdijk 25 heeft behandeld waardoor er een ongewenst beeld is ontstaan over de wijze waarop met handhaving wordt omgegaan.

Motie 3
Een bedrag van € 1,50 per inwoner ter beschikking te stellen aan Srichting Nikki’s Friends voor de getroffenen in Haiti.

Motie 4
In Valkenswaard zuid geen gronden aankopen en geen onomkeerbare besluiten nemen voordat de raad is geïnformeerd over relevante feiten.

Motie 1: College wacht advies af waarbij motie wordt betrokken bij de uitvoering.

Motie 2: Het college wisselt uitgebreid van gedachten en trekt zich de motie aan.

Motie 3: Uitvoeren door agendering raadsvoorstel en besluit.

Motie 4: College verzoekt bespreking in eerstvolgende commissie.