Gemeentelijke Real Time Parkeerkaart is afgeschaft

De gemeente Valkenswaard heeft in mei 2009 de gemeentelijke Real Time Parkeerkaart (RTP) afgeschaft wegens aanhoudende problemen met het gebruik ervan. In plaats van de gemeentelijke RTP kaart kunnen kaarthouders (en anderen) de RTP kaart van de firma Yellowbrick aanschaffen.


Betaalmogelijkheden parkeerautomaten
Alle parkeerautomaten in Valkenswaard zijn omgebouwd om het gebruik van de Yellowbrickkaart mogelijk te maken. De gemeentelijke RTP-kaart kan dus niet langer als betaalmiddel worden gebruikt. Alleen het gebruik van muntgeld, deYellowbrickkaart of de Chipknip is mogelijk.


Inleveractie gemeentelijke RTP-kaarten
In het verleden zijn kopers van een RTP-kaart van de gemeente Valkenswaard niet geregistreerd. Het is daarom niet mogelijk hen persoonlijk te benaderen Daarom roepen wij via deze weg kaarthouders op om hun gemeentelijke RTP-kaart in te leveren bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis aan de Hofnar 15. Inleveren kan tot en met 1 oktober 2009 tijdens de gebruikelijke openingstijden van het Klantcontactcentrum. Bij inlevering krijgen kaarthouders het nog aanwezige saldo op de kaart terugbetaald. U krijgt niet de aankoopprijs retour, maar u ontvangt wel een bewijs waarmee u zich gratis kunt inschrijven bij Yellowbrick voor een Yellowbrickkaart. Deze registratie kost anders € 8,00. Daarbij komt een bedrag van € 0,22 per parkeertransactie.


Registreren bij Yellowbrick
Kaarthouders en andere belangstellenden kunnen zich via www.yellowbrick.nl registreren voor een Yellowbrickkaart.


Meer informatie
Met vragen over de inleveractie of afschaffing van de gemeentelijke kaart kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 040-2083444.


Op de site van Yellowbrick www.yellowbrick.nl vindt u informatie over de aanschaf en het gebruik van de Yellowbrickkaart.