Ouderenzorg

Ouderenzorg heeft met name betrekking op drie beleidsterreinen: wonen, zorg en welzijn.

Wmo en Welzijn

De belangrijkste voorziening op het gebied van ouderenzorg is het Wmo-loket dat sinds 1 januari 2007 is gevestigd in het gemeentehuis aan de Hofnar. Het Wmo-loket behandelt vragen over wonen, zorg en uw welbevinden. Hier kunt u alle vragen stellen over hulp bij huishouden, hulpmiddelen voor vervoer of diensten die u nodig hebt om te kunnen blijven wonen waar u nu doet. Het Wmo-loket werkt nauw samen met het Vrijwilligerssteunpunt (bij Paladijn) om te kunnen voldoen aan de vraag van de inwoners. Ook koopt de gemeente bij Paladijn de diensten in van een ouderenadviseur om huisbezoeken af te leggen bij inwoners van 75 jaar en ouder als een vrijwilliger aangeeft dat dit nodig is.

Seniorenadviseur

Seniorenadviseurs zijn vrijwilligers, die werken voor de Stichting Welzijn Valkenswaard. Ze gaan bij ouderen op huisbezoek met als doel ze gratis te informeren, adviseren, formulieren in te vullen en door te verwijzen. Met name in situaties waarin ouderen niet weten hoe ze moeten handelen en daarvoor niet kunnen terugvallen op hun eigen omgeving, treedt de adviseur als belangenbehartiger op.
De seniorenadviseur is ook tussenpersoon tussen gemeente en ouderen, waar het gaat om inkomen en het gemeentelijke armoedebeleid. De gemeente Valkenswaard kent uit het fonds maatschappelijke participatie een bijdrage toe aan minvermogenden. Hierdoor kunnen inwoners met een laag inkomen meedoen met maatschappelijke activiteiten, die anders misschien onbereikbaar blijven.

Zorg

Als u niet meer zelfstandig wilt of kunt wonen, kunt u gebruik maken van een woonvoorziening. In Valkenswaard is Stichting Valkenhof de beheerder van drie zorgcentra voor verzorging en verpleging van ouderen (locaties Kempenhof, Taxandria en Carolus). U kunt hen bereiken via telefoonnummer 040-2014035 of via postbus 10101, 5550 GA Valkenswaard als u zich wilt laten inschrijven.
In Valkenswaard is ook een steunpunt gevestigd van de thuiszorgwinkel van ZuidZorg. Het steunpunt is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 040-2308000; het servicepunt is gevestigd De Rijt 2, 5552 BK te Valkenswaard. Het servicepunt is geopend van 08.30-17.00; u kunt hier terecht voor o.a. bedklossen krukken. Voor overige hulpmiddelen kunt u beter eerst telefonisch contact opnemen.

Wonen

Valkenswaard kent twee woningbouwverenigingen, die beide ook ouderenhuisvesting verzorgen:

  • woningbouwvereniging Woningbelang, telefoon 040-2016834
  • woningstichting Woonbedrijf, telefoon 040-2016613.