Indicatiestelling

Om in aanmerking te komen voor AWBZ-voorzieningen op het terrein van verpleging, verzorging en thuiszorg, is een indicatiestelling nodig. Indicatiestelling wil zeggen dat beoordeeld wordt of uw omstandigheden van sociale of medische aard reden zijn om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Voor Valkenswaard geldt dat u zich op twee plaatsen c.q. manieren kunt aanmelden:

  • rechtstreeks bij het Centrum Indicatiestelling Zorg Veldhoven (CIZ). Het CIZ is gevestigd aan De Run 1151, 5503 LB Veldhoven. Het centraal meldpunt van het CIZ Veldhoven is bereikbaar op telefoonnummer 088-7891600;
  • via het Informatiecentrum, Maastrichterweg 51, 5554 GE Valkenswaard, telefoonnummer 040-2013136 (bereikbaar van 9.30 tot 12.00 uur).


Nadere toelichting op CIZ
Als u door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, staat u voor veel vragen. Kunt u zelfstandig blijven wonen of moet u naar een verpleeg- of verzorgingshuis? Wie doet het huishouden? Wie helpt u bij het douchen en aankleden? Wilt u professionele zorg, dan moet eerst worden beoordeeld of u daar volgens de wet recht op hebt. Dat heet indicatiestelling. Wilt u een indicatiestelling aanvragen, dan moet u bij het CIZ zijn. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van het CIZ gaat u naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op hebt. Het werkterrein van het CIZ omvat:

  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: indicaties voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf.

In veel gemeenten verzorgt het CIZ ook indicaties voor:

  • Wet voorzieningen gehandicapten: indicaties voor langdurige voorzieningen op het gebied van wonen en vervoer.
  • Sociaal-medische voorzieningen: indicaties voor voorzieningen en regelingen als parkeerkaarten, verhuisurgenties of bijzondere bijstand.

Doet u een beroep op de Wet voorzieningen gehandicapten of sociaal-medische voorzieningen, dan hebt u in de eerste plaats te maken met de gemeente waar u woont. Veel gemeenten vragen het CIZ om advies voordat ze een besluit nemen. Is dat ook in uw gemeente het geval, dan kunt u dus met het CIZ te maken krijgen.