Zieke leerlingen

Als een kind ziek thuis of in het ziekenhuis verblijft, dient de school waar het kind staat ingeschreven (de zogenoemde thuisschool) zorg te dragen voor een adequate voortzetting van het onderwijsprogramma. Kinderen die langer dan drie weken wegens ziekte geen regulier onderwijs kunnen volgen, komen hiervoor in aanmerking. De thuisschool kan hierbij de steun inroepen van de Schoolbegeleidingsdienst. Daarvoor heeft de Schoolbegeleidingsdienst een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen in dienst. Dat geldt zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs.

Alle consulenten zijn bevoegde leerkrachten met inzicht in de consequenties voor kinderen van ziekten, behandelmethoden en medicatie in relatie tot onderwijs. Ze zijn bekend met de omgang met zieke leerlingen en aangepast leren. Alle ziekenhuizen hebben een onderwijsruimte voor zieke leerlingen beschikbaar. Voor deze dienst werkt De Kempen Schoolbegeleidingsdienst samen met Doba Eindhoven.

Voor een aanmeldingsformulier kunt u bellen met telefoonnummer 040-2655400. U kunt ook informatie krijgen via de school of het ziekenhuis. Aan ondersteuning door de consulenten zijn voor de ouders geen kosten verbonden.