Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland is georganiseerd langs dezelfde lijnen als het primair onderwijs. Dat wil zeggen: volgens de criteria bijzonder, openbaar en speciaal.

In de gemeente Valkenswaard is één scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, Atheneum en Gymnasium): de scholengemeenschap Were Di, Merendreef 1, Postbus 256, 5550 AG Valkenswaard, telefoonnummer 040-2074700.

Speciaal voortgezet onderwijs
Binnen de gemeente Valkenswaard kunnen geen vormen van speciaal voortgezet onderwijs gevolgd worden. De meeste leerlingen in het speciaal basisonderwijs stromen door naar speciaal voortgezet onderwijs in de regio, waar een gevarieerd aanbod aan gespecialiseerde scholen voorhanden is.

Beroepsonderwijs
Binnen de gemeente Valkenswaard kunnen geen vormen van beroepsonderwijs (MBO) gevolgd worden buiten of na het voortgezet onderwijs (Vmbo).

Zie ook
> Lokaal Educatieve Agenda