Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang is het onderdeel van de kinderopvang, dat bedoeld is voor kinderen die nog niet naar het basisonderwijs gaan. Het gaat dus om de categorie van kinderen van 0 tot 4 jaar.
Voor nadere informatie klikt u op kinderopvang of peuterspeelzaalwerk.