Volwasseneducatie

Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB 1997) ontvangt iedere gemeente een budget voor volwasseneneducatie. Dit budget moet ingezet worden ten behoeve van een cursusaanbod, verzorgd door een Regionaal Opleiding Centrum. De volwasseneneducatie is toegankelijk voor deelnemers vanaf 18 jaar.

De volwasseneneducatie wordt mede namens de gemeente Valkenswaard geregeld door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Het SRE sluit jaarlijks een contract met het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) Eindhoven voor de uitvoering van het onderwijs. Dat gebeurt op tal van locaties in de regio, waaronder in Valkenswaard. Tijdens sommige cursussen is kinderopvang mogelijk.

Vier afdelingen

Het cursusaanbod volwasseneneducatie kent vier afdelingen:

  • NT-2: Nederlands / alfabetisering voor anderstaligen.
  • VAVO: Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs. U kunt losse vakken kiezen en aparte diploma's halen per vak. Het geboden niveau is: vmbo-t, havo, vwo.
  • Basiseducatie: opleidingen op het gebied van sociale redzaamheid, zelfontplooiing en opvoedingsondersteuning, zoals Nederlands, Engels, rekenen en digitale vaardigheden.
  • Doorstroom naar opleiding en werk: cursussen gericht op arbeidsinpassing of schakelcursussen naar beroepsopleidingen.


Voor meer informatie over het lesprogramma kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ster College ROC Eindhoven, School voor Volwasseneducatie, telefoonnummer 040-2695839. U kunt bij de klantenservice terecht van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.