Leerlingenvervoer

Ouders met schoolgaande kinderen zorgen in de regel zelf voor het 'vervoer' van hun kinderen van en naar school. De school staat vaak op fiets- of loopafstand van de woning, zodat u uw kind naar school kunt brengen of uw kind dit zelfstandig of met vrienden of vriendinnen kan.

 

Met name wanneer uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, kan het naar school brengen van uw kind problematisch worden en kunnen de vervoerskosten behoorlijk oplopen. De gemeente heeft hiervoor een regeling. Dit is de 'Verordening Leerlingenvervoer'. De gemeente kan u onder bepaalde voorwaarden een kostenvergoeding verstrekken voor bijvoorbeeld het eigen vervoer of openbaar vervoer van uw kind. Indien deze vervoersvormen niet tot de mogelijkheden van uw kind behoren, kunt u in bepaalde situaties gebruik maken van aangepast vervoer, zoals een busje.

 

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een kostenvergoeding of aangepast vervoer, kijken wij onder andere naar de medische beperkingen van uw kind, de begeleidingsmogelijkheden (bijvoorbeeld door één van de ouders), de afstand tot de dichtstbijzijnde school, de reistijd, enzovoort.

 

Meer informatie over leerlingenvervoer kunt u vinden bij productinformatie leerlingenvervoer.

 

Telefonisch spreekuur leerlingenvervoer
Voor vragen over het leerlingenvervoer is de gemeente telefonisch te bereiken op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 040-2083757.

 

Meer informatie
U kunt uw vragen ook stellen door het sturen van een e-mail naar: leerplicht@valkenswaard.nl. Indien u persoonlijk een medewerker wilt spreken, dient u hiervoor een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer.

 

Formulieren zijn te verkrijgen via de consulent leerlingenvervoer.