Kinderopvang

Van kinderopvang is sprake als georganiseerd en tegen betaling verzorging en opvoeding geboden wordt aan kinderen van 0 tot 4 jaar door anderen dan de eigen ouders/verzorgers, op uren dat de ouders/verzorgers hiervoor niet beschikbaar zijn. Van oudsher worden kinderen opgevangen door familie en derden, al dan niet tegen betaling. Deze vorm van opvang aan huis is in Nederland nog steeds vele malen groter dan de reguliere kinderopvang.

Maar de mogelijkheden voor de traditionele vormen van opvang nemen af, terwijl tegelijkertijd maatschappelijke veranderingen (zoals de arbeidsmarkt, herintreding van vrouwen, een toenemend aantal eenoudergezinnen) zorgen voor een groeiende vraag naar reguliere kinderopvang.

Deze ontwikkelingen gelden trouwens ook voor specifieke vormen van kinderopvang, zoals het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang. Het rijk en de gemeenten spelen daarop in, omdat met kinderopvang meerdere doelen gediend zijn:

 • het biedt opvang aan kinderen en stelt zo ouders in de gelegenheid te werken of zich daarop voor te bereiden;
 • het dient maatschappelijke belangen als emancipatie, integratie en werkgelegenheid;
 • het dient belangen van de ouders, zoals scholing en sociale verbanden;
 • het is in het belang van de ontwikkeling van het kind.

Regels voor gastouders

De Wet kinderopvang is gewijzigd per 1 januari 2010. Er zijn nieuwe regels voor gastouderopvang die hogere kwaliteitseisen stellen aan zowel gastouderbureaus als gastouders. Alleen gastouders die aan deze eisen voldoen, worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Actuele informatie over kinderopvang vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang.

Zorg ervoor dat uw gastouderbureau u zo snel mogelijk aanmeldt want de gemeente en de GGD hebben tijd nodig voor de inspectie en de registratie. Alleen als u niet tijdig bent aangemeld en geregistreerd, moeten de ouders die in 2010 gebruik maken van uw diensten een eventueel ontvangen kinderopvangtoeslag voor deze opvang terugbetalen.

De benodigde aanvraagformulieren en voorwaarden:

Kinderopvang in de gemeente Valkenswaard

Adi Kinderopvang
Koetsierswei 34
5551 MH VALKENSWAARD
(040) 2043626
(e-mail alleen voor klanten)

Click Gastouderopvang
Postbus 973
5600 AL EINDHOVEN
(040) 2948940
info@clickgastouderopvang.nl 

Kinderdagverblijf/
Buitenschoolse opvang Mira

Karel Mollenstraat Noord 6
5552 JA VALKENSWAARD
(040) 2070822
mail@kinderopvang-mira.nl
http://www.kinderopvang-mira.nl/ 

Kindercrèche Pionier
Kromstraat 12
5554 NH Valkenswaard
(040) 2019921
c.vanschaijk@horizonkinderopvang.nl
www.horizonkinderopvang.nl/kindercrechepionier

Kindercrèche St. Jan
Ch. Ruys de Beerenbrouckstraat 39
5554 TL VALKENSWAARD
(040) 2044339
c.mulders@horizonkinderopvang.nl
www.horizonkinderopvang.nl/kindercrechestjan

Kinderopvang Kids World
Klappermanstraat 8a
5554 EM VALKENSWAARD
(040) 2021311
kidsworld@chello.nl
http://www.kinderopvang-kids-world.nl/ 

Kinderdagverblijf Cuneradal
Cuneradal 17
5551 BP DOMMELEN
(040) 2041471
e.schobbe@horizonkinderopvang.nl
www.horizonkinderopvang.nl/cuneradal

Kinderdagverblijf 't Blusserke
Dorpstraat 57
5556 VL VALKENSWAARD
(040) 2018324
kdv.t.blusserke@hetnet.nl 

Lokaal

In het verleden zijn in de gemeente Valkenswaard rijksmiddelen voor kinderopvang doorgesluisd naar de realisatie van accommodaties en de exploitatie daarvan. Inmiddels is de taak van de gemeente uitgebreid, hetgeen is vastgelegd in de gemeentelijke nota Kinderopvangbeleid gemeente Valkenswaard (1998).

De gemeente Valkenswaard is bij kinderopvang kwaliteitsbewaker en waarborgt de algemene toegankelijkheid. Als voorliggende financiële voorziening geldt altijd een plaats die door de werkgever betaald wordt. Bij een bepaald maandinkomen geldt een eigen bijdrage.

Toezichthouders en register Wet kinderopvang

Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet kinderopvang in werking getreden. Met deze nieuwe wet regelt de overheid onder meer de kwaliteit van de kinderopvang. De Wet kinderopvang noemt in artikel 61 dat de gemeente toezicht houdt op de kwaliteit door (ambtenaren van) de GGD aan te wijzen als toezichthouder. Binnen de GGD Brabant-Zuidoost is het team Technische Hygiënezorg Kinderopvang belast met deze inspecties. Sinds maart 2008 bestaat het team uit:

 • mevrouw M.J.G. van den Brand, geboren 19-07-1951 te Tilburg
 • mevrouw W.C.M. Canters-Groot, geboren 21-05-1975 te Heerhugowaard
 • mevrouw J.M.G. Dekkers, geboren 05-05-1955 te Mil en St. Hubert
 • mevrouw S. Hollander, geboren 21-11-1980 te Roosendaal
 • mevrouw W.F.L. Kusters, geboren 07-01-1966 te Asten/Heusden
 • mevrouw P. el Khoury, geboren 15-9-1970 te Hilvarenbeek
 • mevrouw E. Mertens, geboren 18-03-1982 te Weert
 • mevrouw N. van Montfoort, geboren 02-05-1976 te Geldrop.

Register

Naast het aanwijzen van toezichthouders moet de gemeente ook een register van kinderopvangcentra en gastouderbureaus aanleggen en bijhouden. Het college van burgemeester en wethouders heeft de invoering van dit register op 14 juni 2005 definitief vastgesteld.

Het register, dat hieronder is weergegeven, kunt u ook inzien in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis. Voor alle duidelijkheid: DO = dagopvang, BSO = buitenschoolse opvang.

naam kinderopvang KVK nummer adres postcode soort kindplaatsen naam houder contact
BSO Agnetendal | Horizon Kinderopvang 18061681 Helenadal 20 5551 BJ BSO 80 G. Vermaes e.schobbe@horizonkinderopvang.nl
BSO Grasspriet Van de Venstraat 9 5555 KK BSO C. van Schaijk c.vanschaijk@horizonkinderopvang.nl
De Pionier | Horizon kinderopvang 18061681 Kromstraat 12 5554 NH BSO 40 C. van Schaijk c.vanschaijk@horizonkinderopvang.nl
KDV 16 C. van Schaijk c.vanschaijk@horizonkinderopvang.nl
Haagstraatplein | Horizon kinderopvang 18061681 Haagstraat 132 5552 HP BSO 60 C. van Schaijk c.vanschaijk@horizonkinderopvang.nl
Kindercrèche St. Jan | Horizon kinderopvang 18077078 C Ruys de Beerenbrouckstraat 39 5554 TL KDV 70 C. Mulders c.mulders@horizonkinderopvang.nl
Schepelweyen | Horizon kinderopvang 18061681 Hoefsmidwei 4 5551 PN BSO 40 E. Schobbe e.schobbe@horizonkinderopvang.nl
Cuneradal | Horizon kinderopvang 18061681 Cuneradal 17 5551 BP KDV 42 E. Schobbe e.schobbe@horizonkinderopvang.nl
Kinderdagverblijf Kidsworld 17176707 Klappermanstraat 8 a 5554 EM KDV 32 P. Priem-Jansen kidsworld@chello.nl
BSO 22 P. Priem-Jansen kidsworld@chello.nl
Kinderdagverblijf Mira 17063227 Karel Mollenstraat Noord 6 5552 JA KDV 80 M. Molenaar mail@kinderopvang-mira.nl
BSO 40 M. Molenaar mail@kinderopvang-mira.nl
Kinderdagverblijf 't Blusserke 17119691 Dorpsstraat 57 5556 VL BSO 20 G. Hol en K. Pijnenburg kdv.t.blusserke@hetnet.nl

Meer informatie over kinderopvang kunt u terugvinden op het Landelijk Register Kinderopvang via de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Neem voor extra informatie contact op met het team Zorg, welzijn en onderwijs, telefoon 040-2083444.

Ga verder naar:

Zie ook: