Buitenschoolse opvang

Van buitenschoolse opvang is sprake als georganiseerd en tegen betaling verzorging, opvoeding, toezicht en vrijetijdsactiviteiten geboden worden aan kinderen in de basisschoolleeftijd, door anderen dan de eigen ouders/verzorgers en waarbij in elk geval opvang geboden wordt voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties.

In het algemeen nemen in Nederland tot nu toe weinig kinderen tussen 4 en 12 jaar deel aan buitenschoolse opvang (ongeveer 2 procent van de kinderen tussen 4 en 12 jaar). Dat geldt met name voor de oudere kinderen. Wel zorgt meer aanbod ook hier voor meer vraag.

Doel

Buitenschoolse opvang kan in allerlei varianten voorzien in sociale contacten en activiteiten met leeftijdgenoten. Door middel van een activiteitenaanbod kan buitenschoolse opvang een bijdrage leveren aan het voorkomen van sociaal isolement of vereenzaming in deze leeftijdsfase. Goede buitenschoolse opvang heeft een positief effect op de prestaties op school.

Voor meer informatie klikt u op kinderopvang.