Basisonderwijs

Het primair onderwijs, ook wel basisonderwijs genoemd, is in Nederland onderverdeeld in bijzonder, openbaar en speciaal primair onderwijs, dat logischerwijs wordt gegeven op bijzondere, openbare c.q. speciale scholen.

  • Bijzondere school: een bijzondere school wordt in stand gehouden door een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijk rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting. De toegankelijkheid van de school wordt bepaald aan de hand van de religieuze overtuiging (rooms-katholiek, protestants-christelijk).\
  • Openbare school: een openbare school wordt in stand gehouden door een publiekrechtelijk rechtspersoon. Het bevoegd gezag c.q. schoolbestuur wordt gevormd door het gemeentebestuur of een aan de gemeente gerelateerde organisatie. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing.
  • Speciale school voor basisonderwijs: een speciale school wordt in stand gehouden door het samenwerkingsverband van basisscholen. Aan een speciale school zijn gespecialiseerde deskundigen en functies verbonden. Daardoor kunnen kinderen die extra zorg en aandacht behoeven op een adequate manier worden opgevangen en begeleid. In Valkenswaard is één speciale school voor basisonderwijs.

Basisscholen in de gemeente Valkenswaard

Agnetendal (rk)
Helenadal 20, 5551 BJ Valkenswaard, telefoon 040-2012347, I www.agnetendal.nl, E infoagnetendal@skozok.nl

De Belhamel (openbaar, Dalton)
Rudolfusdal 60, 5551 EG Valkenswaard, telefoon 040-2042588, I www.obsdebelhamel.nl, E info@obsdebelhamel.nl

De Dorenhagen (prot.chr.)
Hertog Hendrikstraat 1, 5552 KK Valkenswaard, telefoon 040-2013458, I www.dedorenhagen.nl, E infodedorenhagen@skozok.nl

De Windroos (rk)
Haagstraat 134, 5552 HP Valkenswaard, telefoon 040-2013623, I www.basisschooldewindroos.nl, E infodewindroos@skozok.nl

Schepelweyen (rk)
Hoefsmidwei 4, 5551 PN Valkenswaard, telefoon 040-2019232, I www.schepelweyen.nl,  E infoschepelweyen@skozok.nl

De Smelen (rk)
De Smelen 109, 5553 CT Valkenswaard, telefoon 040-2076656, I www.bsdesmelen.nl,  E infodesmelen@skozok.nl

't Smelleken (openbaar)
Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard, telefoon 040-2016092, I www.obstsmelleken.nl, E info@obstsmelleken.nl

De Pionier (rk)
Kromstraat 12, 5554 NH Valkenswaard, telefoon 040-2070072, I www.bs-de-pionier.nl, E infodepionier@skozok.nl

Sint Martinus (rk)
Groenstraat 1, 5551 AV Valkenswaard, telefoon 040-2017970, I www.martinusdommelen.nl, E infostmartinus@skozok.nl

Sint Servatius (rk)
Dorpsstraat 57, 5556 VL Borkel en Schaft, telefoon 040-2068951, I www.stservatius.nl,  E infostservatius@skozok.nl

De Grasspriet (rk)
Van de Venstraat 9, 5555 KK Valkenswaard, telefoon 040-2012908, I www.degrasspriet.nl, E infodegrasspriet@skozok.nl

De Zonnewijzer (speciaal basisonderwijs)
Haagstraat 136, 5552 HP Valkenswaard, telefoon 040-2018185, I www.sbodezonnewijzer.nl, E infosbodezonnewijzer@skozok.nl

Ga verder naar: