Klachten en bezwaar

In een aantal gevallen kan de gemeente uw vraag of verzoek direct beantwoorden. Soms kost het echter een bepaalde proceduretijd om uw verzoek of vraag te behandelen. Er kan sprake zijn van wettelijke procedures (bij een vergunningaanvraag) of er moet bijvoorbeeld informatie binnen de organisatie worden opgevraagd.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u als ondernemer het gevoel heeft dat aan uw verzoek of vraag door de gemeente onvoldoende aandacht wordt geschonken. Neem in dat geval contact op met de medewerker Economische Zaken, telefoonnummer 040-2083 444.

Als u het niet eens bent met een beslissing die door de gemeente is genomen of als u niet tevreden bent met de wijze waarop u door de gemeente bent behandeld, kunt u respectievelijk bezwaar maken of een klacht indienen.